ФИНАНСОВА ПРОВЕРКА СЪГЛАСНО СТАНДАРТА 77230 НА ГЕРМАНСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ФИНАНСОВА СТАНДАРТИЗАЦИЯ (DEFINO)

Използвай предимствата на сертифицирана консултация съгласно стандарта DIN 77230

Чрез използването на прозрачните стандарти DIN ти показваме по разбираем начин важните лично за теб финансови теми с ясни препоръки.

  • На тази основа можеш да вземеш решение по кои теми желаеш консултация.
  • Етикетът на Германския институт за финансова стандартизация (DEFINO) ти дава сигурност, че Германският институт за финансова стандартизация (DEFINO) е проверил начина на работа на финансовия консултант и използвания от него анализиращ софтуер по отношение на съответствието със стандартите DIN (по-специално DIN 77230 „Базов финансов анализ за частни домакинства“).
  • Възползвай се от надеждността и прозрачността на сертифициран от Германския институт за финансова стандартизация (DEFINO) специалист – защото Германският институт за финансова стандартизация е гаранция за по-голяма сигурност във финансовото консултиране.
Начин на протичане и подредба на приоритетите

Стандартът DIN 77230 е разработван в продължение на 4 години от експерти по защитата на потребителите, финансите и науката и е публикуван през януари 2019 г.

Стандартът DIN е надеждната норма за обективен, възпроизвеждащ се, пълен финансов анализ. Стандартът се грижи чрез приоритетно представяне (класация) на твоите индивидуални финансови теми и чрез присвояването на ориентировъчни стойности – за ясен преглед на финансите ти

Анализът предлага прозрачна основа за консултации по смисъла на търсенето на индивидуални решения за теми, които клиентите смятат за важни.