Първоначална информация

Клиентска информация за изпълнение на законовото задължение за информираност съгласно § 15 Наредбата за застрахователно посредничество и застрахователни консултации:

MV24®® GmbH & Co. KG
In den Lindengärten 1
D-63073 Offenbach
Телефон: 069 – 829 00 540
Факс: 069 – 829 00 559
Ел. адрес: info@mv24.de
Уебсайт: www.mv24.de
Представлявано от персонално отговорния съдружник:
teamcostagliola GmbH
In den Lindengärten 1
63073 Offenbach am Main
Represented from its side by the manager: Maurizio Costagliola
Регистрационен съд:
Районен съд Офенбах ам Майн
Kaiserstraße 18
63065 Offenbach
Номер в търговския регистър: HRB 44818

Дружеството работи като:

Застрахователен брокер съгласно §34г, ал. 1 от Браншовия правилник
Отговорен контролен орган:
Индустриална и търговска камара Офенбах
Frankfurter Straße 90, 63067 Offenbach am Main
Tel: 069 – 82 07-0
Ел. адрес: service@offenbach.ihk.de
Уебсайт: www.offenbach.ihk.de
Трудовоправни разпоредби:
– § 34г от Браншовия правилник
– §§ 59 – 68 от Закона за застрахователните договори
– Наредба за застрахователно посредничество и застрахователни консултации
Трудовоправните разпоредби могат да бъдат прочетени в поддържаната от Федералното министерство на правосъдието и от juris GmbH интернет страница www.gesetze-im-internet.de.
Регистрационен номер застраховки: D-P4CK-3X5CD-74
Das Vermittlerregister wird geführt bei:
the German Industrial and Commercial Chamber
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Phone: 0180 – 60 05 850
Tel: 069 – 82 07-0
(price from landline phones 0,20 euro/call; mobile operators max. 0,60 eurocents/call)
Fax: 030 – 20 30 81 000
Ел. адрес: vr@dihk.de
Уебсайт: www.vermittlerregister.info
Консултации и възнаграждение

Съгласно законовите разпоредби ние консултираме и посредничим и за посредничеството на застрахователни договори и други услуги получаваме комисиона от съответното застрахователно дружество. За Вас като клиент нашите консултантски услуги са безплатни.

Дружеството не притежава непосредствено или посредствено участие с повече от 10% от правото на глас или от капитала от дадено застрахователно дружество. Застрахователно дружество не притежава непосредствено или посредствено участие от повече от 10% от правото на глас или от капитала на дружеството.

Адресите на помирителните органи, на които може да се осъществи контакт в случай на спорове между посредници или консултанти, са:

Застрахователен омбудсман
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel : 0800 – 36 96 000
Fax : 0800 – 36 99 000
E-Mail : beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet : www.versicherungsombudsmann.de
Омбудсман за частно медицинско застраховане
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Phone : 0800 – 36 96 000
Fax : 030 – 20 45 89 31
E-Mail : ombudsmann@pkv-ombudsmann.de
Internet : www.mv24.de
Помирителен орган за фирмено застрахователно, кредитно посредничество и посредничество при вложения
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Tel : 040 – 69 65 08-90
Fax : 040 – 69 65 08-91
E-Mail : kontakt@schlichtung-finanzberatung.de
Internet : www.schlichtung-finanzberatung.de

Други адреси на помирителни органи и възможности за извънсъдебно решаване на спорове можете да получите от:

Федерална служба за контрол на финансовите услуги
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Tel : 0228 – 41 08-0
Fax : 0228 – 41 08-1550
E-Mail : poststelle@bafin.de
Internet : www.bafin.de
Информации за електронно решаване на спорове

Съгласно Директива 2013/11/ЕС Европейската комисия разработи европейска платформа за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС). Тази платформа за ОРС може да се използва от потребителите за извънсъдебно решаване на спорове, възникнали от онлайн договори с дружество със седалище в ЕС. Платформата за ОРС може да се достигне на следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr/