ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΤΟΥΠΟ 77230 ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (DEFINO)

Επωφεληθείτε από μια πιστοποιημένη διαβούλευση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 77230

Μέσω της χρήσης των διαφανών προτύπων DIN σου δείχνουμε με έναν κατανοητό τρόπο τα σημαντικά για σένα οικονομικά θέματα με καθαρές συστάσεις.

  • Βάσει των ανωτέρω μπορείς να λάβεις απόφαση σε ποια θέματα θέλεις διαβούλευση.
  • Η ετικέτα του Γερμανικού ινστιτούτου οικονομικής τυποποίησης (DEFINO) σου δίνει σιγουριά, ότι το Γερμανικό ινστιτούτο οικονομικής τυποποίησης (DEFINO) έχει ελέγξει τον τρόπο εργασίας του οικονομικού σύμβουλου και το λογισμικό ανάλυσης που χρησιμοποιεί σε σχέση με την συμμόρφωση με τα πρότυπα DIN (ειδικότερα DIN 77230 «Βασική οικονομική ανάλυση για ιδιωτικά νοικοκυριά»).
  • Επωφεληθείτε και από την αξιοπιστία και την διαφάνεια ενός πιστοποιημένου από το Γερμανικό ινστιτούτο οικονομικής τυποποίησης (DEFINO) ειδικό, επειδή το Γερμανικό ινστιτούτο οικονομικής τυποποίησης αποτελεί εγγύηση για μεγαλύτερη ασφάλεια στην οικονομική διαβούλευση.
Τρόπος διεξαγωγής και τάξη των προτεραιοτήτων

Το πρότυπο DIN 77230 αναπτύχθηκε για 4 χρόνια από ειδικούς στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, των οικονομικών και της επιστήμης και δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο το 2019.

Το πρότυπο DIN είναι αξιόπιστος κανόνας για αντικειμενική, αναπαραγόμενη, πλήρη οικονομική ανάλυση. Το πρότυπο μεριμνά μέσω παρουσίασης των προτεραιοτήτων (κατάταξη) των ατομικών οικονομικών θεμάτων σου και μέσω καταλογισμού ενδεικτικών τιμών να δώσει μια καθαρή ανάλυση των οικονομικών σου.

Η ανάλυση προσφέρει μια διαφανή βάσει για διαβουλεύσεις με την έννοια της ζήτησης ατομικών λύσεων για θέματα, τα οποία οι πελάτες θεωρούν σημαντικά.