ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Γίνει συνεργάτη στο δίκτυο συνεργατών μας (πρόγραμμα συνεργατών)

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα συνεργατών;

Το πρόγραμμά μας λειτουργεί μέσω συνεργατικό μάρκετινγκ: αυτό σημαίνει, ότι οι συνεργάτες σας διαφημίζουν στα γραφεία του και στις ιστοσελίδες τους τις προσφορές μας και τα φυλλάδιά μας και/ή διαφημιστικό πλαίσιο, τα απαραίτητα φυλλάδια και διαφημιστικά πλαίσια παραχωρούνται δωρεάν από την MV24.

Και που είναι η παγίδα; Δεν υπάρχει. Απλά πρέπει να τοποθετήσεις τα φυλλάδιά μας στο γραφείο σου και να ολοκληρωθείς τα διαφημιστικά πλαίσιά μας στην ιστοσελίδα σου. Απλά αυτά.

Στείλε μας email