UMOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy o przetwarzaniu danych osobowych.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia dotyczące danych osobowych (w celu wyrażenia zgody lub wycofania zgody), możesz to zrobić tutaj.

ADMINISTRATOR

MV24® GmbH & Co. KG, In den Lindengärten 1, D-63073 Offenbach, DE, info@mv24.de, 069 – 829 00 540

PRAWO DO SPRZECIWU

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów masz prawo sprzeciwić się.

Jeżeli nie ma przekonujących podstaw prawnych do przetwarzania, przetwarzanie danych osobowych zostanie zakończone na podstawie tej podstawy prawnej.

Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W przypadku sprzeciwu przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego zostaje zakończone.

Sprzeciw nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzanych danych do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia ochrony danych.

W przypadku zgody na otrzymywanie reklam drogą elektroniczną możesz wycofać swoją zgodę, klikając link rezygnacji. W takim przypadku przetwarzanie zostanie zakończone, chyba że istnieje inna podstawa prawna.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzanych danych do momentu jej wycofania.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Ponadto masz prawo do informacji, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli w udzielonej przez Ciebie zgodzie lub w zawartej z Tobą umowie istnieje podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych, masz również prawo do przenoszenia danych.

Ponadto masz prawo odwołać się do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat organów nadzoru w Unii Europejskiej można znaleźć tutaj.