SPRAWDZENIE FINANSOWE ZGODNIE Z NORMĄ 77230 NIEMIECKIEGO INSTYTUTU NORMALIZACJI FINANSOWEJ (DEFINO)

Prosimy wykorzystywać zalety certyfikowanej konsultacji zgodnie z normą DIN 77230

Poprzez wykorzystanie przejrzystych norm DIN wyjaśniamy w sposób zrozumiały sposób ważne dla Ciebie tematy finansowe z czytelnymi wskazówkami.

  • Na tej podstawie można podjąć decyzję w jakich tematach potrzebujemy konsultacji.
  • Etykieta Niemieckiego Instytutu Normalizacji Finansowej (DEFINO) daje gwarancję, że Niemiecki Instytut Normalizacji Finansowej (DEFINO) sprawdził sposób działania doradcy finansowego i oprogramowania analitycznego, którego używa pod kątem zgodności z normami DIN (zwłaszcza DIN 77230 „Podstawowe analizy finansowe dla gospodarstw domowych”)
  • Skorzystaj z wiarygodności i przejrzystości specjalisty certyfikowanego przez Niemiecki Instytut Normalizacji Finansowej (DEFINO) - ponieważ Niemiecki Instytut Normalizacji Finansowej jest gwarancją większego bezpieczeństwa doradztwa finansowego.
Sposób postępowanie i ustalanie priorytetów

Norma DIN 77230 była opracowywana przez 4 lata przez ekspertów w dziedzinie ochrony konsumentów, finansów i nauki i została opublikowana w styczniu 2019 r.

Norma DIN to wiarygodna norma dla obiektywnej, powtarzalnej i kompleksowej analizy finansowej. Norma dba o priorytetową prezentację (ranking) Twoich indywidualnych tematów finansowych a przypisując wartości orientacyjne - dla jasnego przeglądu Twoich finansów.

Analiza zapewnia przejrzystą podstawę do konsultacji w zakresie poszukiwania indywidualnych rozwiązań tematów, które klienci uważają za ważne.