O nas

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 5 ustawy o telekomunikacji elektronicznej:

MV24® GmbH & Co. KG
In den Lindengärten 1
D-63073 Offenbach
Phone : 069 – 829 00 540
Fax : 069 – 829 00 559
E-Mail : info@mv24.de
Webpage : www.mv24.de
Reprezentowany przez osobiście odpowiedzialnego partnera:
teamcostagliola GmbH
In den Lindengärten 1
63073 Offenbach am Main
Reprezentowany przez stronę zarządzającego: Maurizio Costagliola

Firma działa jako:

Broker ubezpieczeniowy zgodnie z §34d ust. 1 Regulaminu
Odpowiedzialny organ kontrolny:
Offenbach Industrial and Commercial Chamber
Frankfurter Straße 90, 63067 Offenbach am Main
Tel: 069 – 82 07-0
E-Mail: service@offenbach.ihk.de
Webpage: www.offenbach.ihk.de
Podstawy prawne:
– § 34d Regulaminu Branżowego
– §§ 59 – 68 ustawy o umowach ubezpieczeniowych
– Rozporządzenie w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego i konsultacji ubezpieczeniowych
Przepisy stanowiące podstawę prawną można przeczytać na utrzymywanej przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i przez juris GmbH stronie internetowej: www.gesetze-im-internet.de.
Numer rejestracyjny ubezpieczenia: D-P4CK-3X5CD-74
Das Vermittlerregister wird geführt bei:
the German Industrial and Commercial Chamber
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Phone: 0180 – 60 05 850
Tel: 069 – 82 07-0
(cena z telefonu stacjonarnego 0,20 EUR/telefonowanie; operatorzy mobilni maksymalnie 0,60 EUR/telefonowanie)
Fax: 030 – 20 30 81 000
E-Mail: vr@dihk.de
Internet: www.vermittlerregister.info
Konsultacje i wynagrodzenie

Zgodnie z przepisami prawnymi konsultujemy i pośredniczymy, a za pośrednictwo w umowach ubezpieczeniowych i innych usługach otrzymujemy prowizję od odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej. Dla Ciebie jako klienta nasze usługi konsultacyjne są bezpłatne.

Firma nie ma bezpośredniego ani pośredniego udziału z więcej niż 10% praw głosu lub kapitału zakładu ubezpieczeń. Firma ubezpieczeniowa nie ma bezpośredniego ani pośredniego udziału przekraczającego 10% praw głosu lub kapitału firmy.

Adresy organów pojednawczych, z którymi można się skontaktować w przypadku sporów między pośrednikami lub konsultantami, to:

Rzecznik Ubezpieczeń
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel : 0800 – 36 96 000
Fax : 0800 – 36 99 000
E-Mail : beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webpage : www.versicherungsombudsmann.de
Rzecznik ds. Prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Phone : 0800 – 36 96 000
Fax : 030 – 20 45 89 31
E-Mail : ombudsmann@pkv-ombudsmann.de
Webpage : www.mv24.de
Organ pojednawczy ds. ubezpieczeń spółek, pośrednictwa kredytowego i pośrednictwa inwestycyjnego
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Tel : 040 – 69 65 08-90
Fax : 040 – 69 65 08-91
E-Mail : kontakt@schlichtung-finanzberatung.de
Internet : www.schlichtung-finanzberatung.de

Inne adresy organów pojednawczych i możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów można uzyskać pod adresem:

Federalna Służba Nadzoru Usług Finansowych
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Tel : 0228 – 41 08-0
Fax : 0228 – 41 08-1550
E-Mail : poststelle@bafin.de
Internet : www.bafin.de
Informacje do elektronicznego rozwiązywania sporów

Zgodnie z dyrektywą 2013/11 / UE Komisja Europejska opracowała europejską internetową platformę rozwiązywania sporów (platformę ODR). Ta platforma ODR może być używana przez użytkowników do rozwiązywania pozasądowych sporów wynikających z umów online z firmą z siedzibą w UE. Platforma ODR jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/