NAJBOLJE OD 2 SVETA MV24® – bogato lično iskustvo i novi digitalni putevi

Mi iz MV24® smo posrednici u osiguranju. Živimo i radimo u dva sveta: U klasičnom svetu posrednika u osiguranju, u kome lično konsultujemo svoje klijente na licu mesta i dajemo individualne predloge, kako bismo optimizovali različite portfelje osiguranja i – po potrebi – da bismo ih povezali sa izmenjenim životnim okolnostima. I istovremeno se osećamo kao kod kuće u novom digitalnom svetu posrednika u osiguranju – sa njegovim aplikacijama i internetskom ponudom koje, kratkim komunikacijskim putevima i brzom razmenom informacija, olakšavaju život ne samo našim klijentima nego i nama.

Pomoću naše aplikacije MV24® napravili smo predlog za sve ljude koji više ne žive u svetu papirnih dokumenata.

NAŠ KONCEPT

PROVERE SU PROŠLOST, UPOREĐIVANJE JE SADAŠNJOST

MV24® Unos svih osiguranja jednim klikom:

Na ovaj način brzo dobijaš informacije o svom statusu u osiguranju. Preglednim unosom postojećih polica osiguranja na prvi pogled možš uočiti propuste i još pouzdanije kontrolisati svoje finansije.

MOJA APLIKACIJA MV24®

Tačka preseka između dva sveta: Jednostavno preuzmimaš i u svakom trenutku na raspolaganju imaš sve svoje dokumente osiguranja. Po izboru, dobićeš analizu potreba koja je sertifikovana od strane Nemačkog instituta za finansijsku standardizaciju (DEFINO). Putem aplikacije MV24®APP imaš direktan kontakt sa ličnim konsultantom i u slučaju nezgode možeš prijaviti i nastalu štetu.

MOJE POREĐENJA 24

Dobijaš poređenja koja su jednostavna za pregled: Aplikacija MV24® prepoznaje nedostajuća osiguranja i za to ćeš takođe dobiti individualnu ponudu sa optimalnim odnosom usluge i cene. Informacije se šalju putem elektronske pošte, pisma ili se dostavljaju saopštavaju lično.

MOJ DOSIJE OSIGURANJA 24

Uvek potpune informacije: U dosijeu ćeš pronaći sve informacije u vezi sa osiguranjem, predstavljene na pregledan način i uvek ažurirane. Važne dokumenti kao što su polisa, fakture itd. i dalje ćeš dobijati klasičnom pošiljkom putem pošte.

 • U svakom trenutku imaš na raspolaganju digitalni dosije osiguranja
 • Dobijaš nezavisna i neutralna poređenja osiguranja
 • Štediš puno vremena
 • Imaš ličnog konsultanta na licu mesta
 • Ne moraš da tražiš i prenosiš klasere
 • Dobijaš besplatno kompletnu uslugu, uključujući konsultacije i obradu štete
 • Štetu možeš registrovati putem aplikacije MV24®
 • Sa konsultantom možete komunicirati putem aplikacije MV24®
 • Dokumente koji nedostaju možeš zatražiti putem aplikacije MV24®
 • Koristiš nezavisna poređenja usluge i cene
 • Nema propusta u osiguranju
 • Dobijaš posebne koncepte i popuste

Po želji, MV24 za tebe će pripremiti individualni koncept u skladu sa Nemačkim institutom za finansijsku standardizaciju (DEFINO Finanz Norm), čiji smo mi sertifikovani partner. Tako možš biti potpuno siguran/na da je tvoje osiguranje odlično, ažurirano, uz najbolji odnos usluge i cene.

 

Dobro je znati: Naš predlog takođe je pogodan za ljude koji ranije nisu imali lično osiguranje, kao što su učenici, studenti ili ljudi koji su tek uselili u svoj prvi dom. Takođe možeš da koristiš aplikaciju MV24® i da se prijaviš ovde – mi ćemo pripremiti predloge za sva neophodna osiguranja koja su u skladu sa tvojom životnom situacijom.