FINANSIJSKA PROVERA U SKLADU SA STANDARDOM 77230 NEMAČKOG INSTITUTA ZA FINANSIJSKU STANDARDIZACIJU (DEFINO)

Iskoristite prednosti sertifikovane konsultacije u skladu sa standardom DIN 77230

Korišćenjem transparentnih DIN standarda, na razumljiv način ti prikazujemo finansijske teme koje su važne za tebe lično, uz jasne preporuke.

  • Na osnovu toga možeš da odlučiš o kojim temama želiš da se konsultuješ.
  • Oznaka Nemačkog instituta za finansijsku standardizaciju (DEFINO) daje ti sigurnost da je Nemački institut za finansijsku standardizaciju (DEFINO) proverio način rada finansijskog konsultanta kao i softver za analitiku koji koristi u pogledu usklađenosti sa DIN standardima (naročito DIN 77230 „Osnovna finansijska analiza za privatna domaćinstava“).
  • Iskoristi pouzdanost i transparentnost stručnjaka koji je sertifikovan od strane Nemačkog instituta za finansijsku standardizaciju (DEFINO) – jer Nemački institut za finansijsku standardizaciju garancija je veće sigurnosti pri finansijskom konsultovanju.
Način organizovanja i postavljanje prioriteta

Standard DIN 77230 tokom četiri godine razvijali su stručnjaci za zaštitu potrošača, finansija i nauke a objavljen je u januaru 2019.

Standard DIN je pouzdan standard za objektivnu, reproduktibilnu i kompletnu finansijsku analizu. Standard funkcioniše određivanjem prioriteta (rangiranjem) tvojih pojedinačnih finansijskih tema i usvajanjem indikativnih vrednosti – radi jasnog pregleda tvojih finansija.

Analiza nudi transparentnu osnovu za konsultacije u smislu traženja individualnih rešenja za teme koje klijenti smatraju važnim.