Početna informacija

Podaci o klijentu u cilju ispunjenja zakonske obaveze informisanja u skladu sa § 15 Uredbe o posredovanju u osiguranju i konsultacijama u osiguranju:

MV24®® GmbH & Co. KG
In den Lindengärten 1
D-63073 Offenbach
Phone: 069 – 829 00 540
Fax: 069 – 829 00 559
E-Mail: info@mv24.de
Internet: www.mv24.de
Koga zastupa lično odgovorni partner:
teamcostagliola GmbH
In den Lindengärten 1
63073 Offenbach am Main
Represented from its side by the manager: Maurizio Costagliola
Registergericht:
Amtsgericht Offenbach am Main
Kaiserstraße 18
63065 Offenbach
Handelsregisternummer: HRB 44818

Društvo posluje kao:

Društvo posluje kao:
Odgovorno kontrolno telo:
Offenbach Industrial and Commercial Chamber
Frankfurter Straße 90, 63067 Offenbach am Main
Tel: 069 – 82 07-0
E-Mail: service@offenbach.ihk.de
Internet: www.offenbach.ihk.de
Odredbe radnog prava:
– § 34 g granskog Poslovnika
– §§ 59 – 68 Zakona o ugovorima o osiguranju
– Uredba o posredovanju u osiguranju i konsultacijama u osiguranju
The statutory employment regulations can be read at the website maintained by the Federal Ministry of justice and at the website of juris GmbH at address : www.gesetze-im-internet.de.
Registarski broj osiguranja: D-P4CK-3X5CD-74
Das Vermittlerregister wird geführt bei:
the German Industrial and Commercial Chamber
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Phone: 0180 – 60 05 850
Tel: 069 – 82 07-0
(cena poziva sa fiksnog telefona 0,20 EUR / poziv; mobilni operateri maksimalno 0,60 c / poziv)
Fax: 030 – 20 30 81 000
E-Mail: vr@dihk.de
Internet: www.vermittlerregister.info
Konsultacije i naknade

U skladu sa zakonskim propisima, konsultujemo i posredujemo, a za posredovanje pri zaključivanju ugovora o osiguranju i druge usluge dobijamo proviziju od odgovarajućeg osiguravajućeg društva. Za Vas kao klijenta, naše konsultantske usluge su besplatne.

Društvo nema, direktno ili indirektno, više od 10% učešće u pravu glasa ili kapitalu datog osiguravajućeg društva. Osiguravajuće društvo nama, direktno ili indirektno, više od 10% učešća u pravu glasa ili kapitalu društva.

Adrese organa za medijaciju koji se mogu kontaktirati u slučaju spora između posrednika ili konsultanata su:

Ombudsman u osiguranju
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel : 0800 – 36 96 000
Fax : 0800 – 36 99 000
E-Mail : beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet : www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsman za privatno zdravstveno osiguranje
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Phone : 0800 – 36 96 000
Fax : 030 – 20 45 89 31
E-Mail : ombudsmann@pkv-ombudsmann.de
Internet : www.mv24.de
Organ za medijaciju za posredovanje u poslovnom osiguranju, kreditno i investiciono posredovanje
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Tel : 040 – 69 65 08-90
Fax : 040 – 69 65 08-91
E-Mail : kontakt@schlichtung-finanzberatung.de
Internet : www.schlichtung-finanzberatung.de

Ostale adrese organa za medijaciju i mogućnosti vansudskog rešavanja sporova mogu se dobiti od: Federalne službe za kontrolu finansijskih usluga

Federal agency for control of financial services
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Tel : 0228 – 41 08-0
Fax : 0228 – 41 08-1550
E-Mail : poststelle@bafin.de
Internet : www.bafin.de
Informacije o rešavanju sporova elektronskom putem

U skladu sa Direktivom 2013/11/EU, Evropska komisija je razvila evropsku platformu za rešavanje sporova između kupaca i trgovaca preko interneta (OS platforma). OS platformu potrošači mogu koristiti za vansudsko rešavanje sporova koji proizlaze iz internetskih ugovora sa društvom sa sedištem unutar EU. OS platformi može se pristupiti putem sledećeg linka: http://ec.europa.eu/consumers/odr/