KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ANLAŞMA

Bu gizlilik bildiriminde, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendiririz.

Kişisel veri ayarlarınızı değiştirmek istiyorsanız (rıza veya rızayı geri alma), buradan yapabilirsiniz.

DATA CONTROLLER

MV24® GmbH & Co. KG, In den Lindengärten 1, D-63073 Offenbach, DE, info@mv24.de, 069 – 829 00 540

İTİRAZ HAKKI

Kişisel verilerinizin yasal menfaatler temelinde işlenmesi durumunda itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Bizim tarafımızdan işlenmek için zorlayıcı bir yasal gerekçe yoksa, kişisel verilerinizin işlenmesi bu yasal dayanak temelinde sonlandırılacaktır.

Ayrıca, doğrudan pazarlama amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına da sahipsiniz. İtiraz durumunda, kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi sona erer.

İtiraz, itirazın yapılmasından önce işlenen verilerin yasallığını etkilemez.

GERİ ALMA HAKKI

Veri koruma ayarlarınızı değiştirerek istediğiniz zaman onayınızı geri alabilirsiniz.

Reklamı elektronik olarak almayı kabul ederseniz, kapsam dışında kalma bağlantısını izleyerek onayınızı geri çekebilirsiniz. Bu durumda, başka bir yasal dayanak olmadığı sürece işleme son verilir.

Onayın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce işlenen verilerin yasallığını etkilemez.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Ayrıca kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi edinme, düzeltme, silme ve kısıtlama hakkına da sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin rızanızda veya sizinle yapılan bir sözleşmede işlenmesinin yasal bir temeli varsa, veri taşınabilirliği hakkına da sahipsiniz.

Ayrıca, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. AB denetim makamları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.